Horari fet amb CSS i HTML

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 - 8:55 SXSX SXSI SXSX SXSO SXSX
8:55 - 9:50
9:50 - 10:45 SXAW
10:45 - 11:05 Esplai
11:05 - 12:00 SXAW SXSO SXSO SXAW
12:00 - 12:55 SXSI SXSI
12:55 - 13:10 Esplai
13:10 - 14:05 SXAW SXSO SXSO SXSI SXSI

Horari de Google Calendar

Exercici 1

Titular nivel 1

Párrafo de texto. negrita y cursiva

Louis-Francois Bertin - Ingres
VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL